Finnish Adoption Study (FinAdo)

 

 

FinAdo

(Ulkomailta adoptoitujen lasten hyvinvointi ja terveys -tutkimus)

 

FinAdo tutkimus muodostuu useista eri tutkimuskokonaisuuksista. Kyselylomaketutkimus (FinAdo 1) toteutettiin 2007 (alle 18 vuotiaat) ja 2008 (aikuistuneet adoptoidut) ja tästä kokonaisuudesta on tehty liitteenä luetellut raportit. Lisäksi on työn alla lukuisia artikkeleita.

 

Seurantatutkimus (FinAdo 2) koostuu pilottitutkimuksesta, jossa selvitetään pienten, alle 14 kk iässä maahan tulleiden lasten kielen ja vuorovaikutuksen kehitystä. Molemmat tutkimukset jatkuvat edelleen.

 

Varsinaiseen seurantatutkimusosioon pyydetään mukaan kaikki Suomeen 10/2012 ja 12/2014 välisenä aikana tulevat adoptiolapset sekä heidän vanhempansa. Lasten vointia, stressiä ja sopeutumista seurataan kyselylomakkeilla, kuten myös jo odottavien adoptioperheiden vanhempien hyvinvointia ja toisaalta stressiä (jota verrataan biologista lastaan odottavien stressiin mittaamalla kortisolipitoisuutta). Eteläiseen Suomeen tulevat perheet kutsutaan seurantakäynnille. He tapaavat lääkärin pian perheeseen tulon jälkeen ja vuoden kuluttua. Lapset tutkitaan käynnillä heille iänmukaisesti valitulla standardoidulla testillä, ja testi toistetaan vuoden kuluttua. Lasten mahdollisen stressin lievittymistä seurataan mittaamalla kortisolin eritysprofiilia ja seuraamalla lasten kasvua ja infektioherkkyyttä. Varhaista vuorovaikutusta seurataan Emotional Avalilability (EA) –menetelmää käyttämällä. Lasten ollessa 5-, 10- ja 15–vuotiaat, heille lähetetään kyselylomakkeet, joissa tiedustellaan fyysistä vointia, kehitystä ja esimerkikisi koulumenestystä. Kun lapset täyttävät 12-vuotta heiltä pyydetään oma suostumus tutkimukseen. Seurannnan toivotaan jatkuvan aikuisuuteen, jolloin saataisiin aivan uudenlaista tietoa niistä keinoista, joilla voidaan lievittää adoptoitujen lasten stressiä ja auttaa heidän sopeutumistaan ja hyvinvointiaan.

 

Design Marko Elovainio